VIA - Landelijk Taxi Vervoer Nederland

Betrouwbare & Betaalbare Service

Over Via Taxi

Via Taxi is een initiatief van zelfstandige taxi ondernemers die door samenwerking een landelijke dekking willen realiseren zonder tussenkomst van taxi centrales. Via Taxi maakt zich onderscheidend door als organisatie niet direct winstgevende objectieven na te streven, maar de voordelen van dit platform juist zoveel mogelijk te doen toekomen aan de uitvoerende vervoerders en haar klanten. Hiermee proberen wij het doel na te streven de service betaalbaar en concurrerend te houden.

Om zorg te dragen voor de continuïteit van service, veiligheid en kwaliteit van het vervoer, oefent de organisatie wel toezicht uit op de vervoerders die zich bij onze organisatie aansluiten. Zo controleren wij periodiek of de vervoerders en hun vervoersmiddelen voldoen aan alle wettelijke normen opgenomen in het besluit personenvervoer 2000. Zo is de klant gegarandeerd van professioneel en kwalitatief verantwoord vervoer.

Het platform geeft ook een beter inzicht in de kosten door de ritprijs vooraf kenbaar te maken. Betalen doet u online waardoor u bij aankomst direct de taxi kunt verlaten. De rekening krijgt u direct digitaal toegezonden via uw e-mail.

Aangesloten vervoerders profiteren van collectieve voordelen waardoor de kosten van bij voorbeeld brandstof, verzekering, onderhoudskosten, etc. aanzienlijk gereduceerd kunnen worden. Kostenbesparingen waar u als klant uiteindelijk ook van mee profiteert.

Verder willen wij in de nabije toekomst ons ook meer gaan inzetten voor sociale projecten die de betrokkenheid van onze organisatie aan de algehele samenleving moeten versterken.

Immers, Via Taxi is een initiatief van en voor ons allemaal!

Directie Via Taxi Nederland